Bornschier (2009)

  Teksten kort –        Primært en tekst der informerer om skillelinje begrebet og den litteratur der har været om begrebet. –        Forfatteren tilføjer selvstændigt fokus på skillelinjemodellens relevans i Latinamerika …

Read More

Social identitetsteori

  –       Social identitet = En gruppeidentifikation, hvor medlemskabet af gruppen indgår som en del af individets selvopfattelse (Tajfel 1981: 255) 1)    Trin 1: Social kategorisering –  Man overdriver forskellene …

Read More

Kort om Rational Choice (RC)

  Ikke teori, men tilgang! Alle aktører handler rationelt og egennyttemaksimerende (vigtigt med ”egen”). Denne tilgang kan benyttes til at teoretisere omkring dele af statskundskaben. Det frie marked = Politik …

Read More

Strömbäck (2005)

  Handling: Analyserer og sammenligner fire typer af demokratier, herunder procedural demokrati, kompetitivt demokrati, deltagelsesdemokrati (direkte demokrati) og deliberativt demokrati. Undersøger de centrale mekanismer ved forskellige demokrati former samt normative …

Read More