Parterapi – en struktureret samtaleform, der hjælper

Parterapi – en struktureret samtaleform, der hjælper

Når parterapeuter i København laver parterapi, benytter de sig ofte af en såkaldt struktureret samtaleform, som går at parterne bedre kan lytte til hinanden og have en opmærksomhed til rummet og det der sker mellem parterne i det dynamiske samspil.

Den øgede forståelse og anerkendelse af partneren mærkes hurtigt og den lyttende modus bliver hurtigt gengældt. Effekten af parterapi er veldokumenteret og viser bl.a at omkring 90 % af alle par der kommer i parterapi oplever en markant bedring i deres parforhold, og ikke mindre end over 70 % af de par, der går i parterapi oplever at være kommet over deres frustrationer, og efterfølgende lever det parforhold, de ønsker. Der er virkelig nogle entydige positive resultater, som maner alle kritiske røster til jorden. Også når I bor i København

Det parterapeuter ofte leder efter, når de får et par i terapi, er at finde den såkaldte negative cyklus, der kører mellem parterne. Det er nogle forsvarspositioner, de hver især står i og som de møder deres partner med. Partneren mærker hurtigt at den anden står i forsvar og det sætter også den anden i en forsvarsposition. Disse positioneringer forsøger parterapeuten at lægge ned i samtalerne, så parterne kan møde hinanden på en åben, anerkendende og imødekommende måde, som skaber kontakt og tryghed. Her bliver man oftest introduceret til nogle værktøjer eller strategier, som gør arbejdet mere effektivt.

Men der kan også være andre udfordringer, som skaber konflikt i parforholdet. Det kan være uenighed omkring opdragelse, tillidsbrud og utroskab, forskellige prioriteringer, forskellige sexuelle ønsker og behov eller misbrug i form af f.eks druk. Også her kan man få konkret vejledning til at finde sammen igen.

Kontakt en parterapeut København, hvis I kan mærke tiden er moden til at få kigget på noget af det stof, som skaber en splittelse mellem jer.